Britterna lämnade tillbaka Olympiaområdet på 90-talet. Mest tydliga beviset på deras tidigare närvaro: cricket-tavl…

14

Kommentarer