Jag tror inte att det finns någon riktig benämning för det här ögonblicket. Kanske är det en ny gångart...

11

Kommentarer