Amen TACK @Josefinito för bok och fina ord på försättsbladet. Nu ska här breddas kunskap om historiska maktbrudar!

6

Kommentarer