@FotbollsArena Åh! Vill också understryka det faktum att han inte förekommit på en enda bild i karriären där han le…

7

Kommentarer