@pholmgren @FredrikHedenus @MariaGuntherA Skogens utbredning, ungefär lika nu som kring år 1000 (pollenanalyser).

4

Kommentarer