@MatsGrahn @hanne_kjoller skrev också att det gäller dagens konsumtionsmönster.

3

Kommentarer