Tråkigt att Vänsterpartiet var ensamt om att stå upp för skattereduktionen för fackföreningsavgift.

3

Kommentarer