Nu dags för biträdande finansminister Magdalena Andersson att presentera Emil Källströms budget för kammaren.

2

Kommentarer