Språkspaning: när förändrades ”match 7” i svenska språket till ”game seven”? Och varför?

0

Kommentarer