Det är för övrigt därifrån min ännu gällande målbild för socialismen kommer.

0

Kommentarer