Det är för övrigt därifrån min ännu gällande målbild för socialismen kommer.

2

Kommentarer