@TomasGradin @ibrahim_al_al Precis det var resonemanget i artikeln i AB idag. Regeringen som ändrar sig plötsligt.

23

Kommentarer