Ordet du ska använda om du vill signalera att du är ”den vuxna i rummet”. Lite mer upplyst. SNÄPPET mer upplyst.

151

Kommentarer