Ekande tomt och ett filter av glas. Ändå: lyxen av att se fotboll live för första gången 2020.

37

Kommentarer