Det mest inkompetenta styret av alla måste vara M, L, C, Kd och Mp i Region Stockholm.

36

Kommentarer