Sara Lindmans ”Gruva”. Kapitlet om anrikningen. Starkare skildring av en arbetsplats är svår att finna.

2

Kommentarer