Bra måndag. Posten kom med 60-70 nummer av ”Hockey”. Tidigare i Åke Brasks ägo.

5

Kommentarer