1979 ägde FBK två sportaffärer i Karlstad - Clubshopen och Sportcity. Kanske läge att slå upp dörrarna igen.

1

Kommentarer