Lösningen på Frölundas jakt på ny stass. Adidaströja, röd hjälm med Gulins-reklam.

15

Kommentarer