Tiderna må vara kaotiska och otäckt oförutsägbara. Skönt då att det ändå finns EN konstant i tillvaron.

79

Kommentarer