Strax, föreläsning ”Ideologier”, Aftonskolan via nätet. Troligtvis typ 3 decenniet det görs. Obetydlig variation.

11

Kommentarer