’... för mig var ej annan att få, sjung vackert, I skorrande strängar, sjung vackert om Strängnäs ändå.’

0

Kommentarer