Det är så glest i bänkarna nuförtiden att de snart bygger minst två padelbanor i plenisalen.

8

Kommentarer