Facebook påminner om att denna historiska exposé fyller fyra år. Dock alltjämt högaktuell.

6

Kommentarer