@niklassvensson Viktig fråga. Vi har också skrivit. WHO har uppmärksammat senaste tiden, såg jag på deras twitter

10

Kommentarer