De hemskheter som fanns registrerade om författaren Artur Lundkvist hos den svenska Statspolisen 1939.

1

Kommentarer