Totalt har smittan ökat i 9 av 21 regioner. I Kronoberg och Norrbotten ökade smittan med mer än 30 procent och i Up…

2

Kommentarer