Värre är det då för de äldre barnen, där 15-17 och 18-19 är de åldersgrupper som ligger högst, räknat i antal fall…

1

Kommentarer