@VFekberg Han verkar ha gillat att bära runt på Maria Akraka, den gode Tore Gustafsson.

1

Kommentarer