Opinionen har förlorat Lena Mellins förtroende. Hon får snart upplösa den och välja en ny.

68

Kommentarer