Fotot på den här lilla plaketten från 1986 har jag delat förr. Historien bakom kom med i boken också.

12

Kommentarer