@staffanlandin @bisarrtkosmos @josefssonjenny Regelverket säger att man får dela segern om båda hopparna är överens…

93

Kommentarer