- Nu räcker det. Nu tar jag den här apparaten, och så får du tillbaka den vid mandatperiodens slut.

64

Kommentarer