Tycks ha varit Stockholmsderby. Det har sagts förr, men den allsvenska supporterkulturen är en sån nationalskatt <3

17

Kommentarer