@NEHDV8 Som jag påpekar kan man diskutera hur listan sammanställs. Icke desto mindre är det skamligt att finnas med…

30

Kommentarer