Ögonöppnande föredrag av @erikhuss avslutar årets DN-tågresa genom Europa, i dag framme vid Östersjön och Stralsund.

63

Kommentarer