Manifestation för Gui Minhai på 4-årsdagen av fängslandet. Outtröttlige @KurdoBaksi arrangerar.

45

Kommentarer