Inte riktigt lapp-på-luckan. Finns spridda platser kvar, bland annat bredvid ”Lövet”.

48

Kommentarer