Köper inte heller att morgontidningarna skulle ha varit särskilt återhållsamma jämfört med kvällstidningarna.

1

Kommentarer