Systemkollapsen är total: Sjuhundra (!!!) sjösjuka sjömän. Hundra gånger mer än någonsin tidigare!

15

Kommentarer