Jag ser numera ingen skillnad på M:s migrationspolitiska talesperson @JohanForssell och @RichardJomshof på Twitter.

457

Kommentarer