På den tiden var det svårt att föreställa sig dagen då vi skulle säga: - Alla ska in.

335

Kommentarer