Bild anländer från Katrineholm. Jannes parkeringsficka nu smyckad med skylt, guld och gulblå boll...

20

Kommentarer