Skillnaden i attityd mellan L och C, förklarad i två på varandra följande pressmeddelanden.

2

Kommentarer