Jag vill tacka klimatfundamentalisterna för att de utbildar mig i definitionerna klimat och väder. Tack!

9

Kommentarer