Frågan måste ändå ställas: Finns det någon människa på planeten som känns mindre rosé än GW?

12

Kommentarer