Har precis styrt upp med en kvalité på tävlingslinne som SOK aldrig skulle ha förmågan att styra upp.

45

Kommentarer