…kanske mest på rutin och tack vare att mina två huvudkonkurrenter, Sposob och Nieto, stod över segerhöjden 2.27…

39

Kommentarer