Alla människor som faktiskt vill se en förändring bör fokusera på hur vi kan förändra verkligheten till det bättre.…

21

Kommentarer