Deltagarna på dagens konferens var förstås väl uppsjungna på vad som gäller, så mina ord tjänade nog mest som en på…

583

Kommentarer