Ändå intressant med inspel från gänget som oroar sig för att rasism-begreppet ska urholkas.

12

Kommentarer